Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dotyka a uczy, nie żąda a zapytuje
- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

FABRYKA MĄDROŚCI – KREDA I TABLICA DO LAMUSA
zajęcia z matematyki

W ramach projektu FABRYKA MĄDROŚCI – KREDA I TABLICA DO LAMUSA prowadzone były zajęcia z matematyki.
Podczas nich stosowana była gra zespołowa wykorzystująca rywalizacje w edukacji. Uczniowie przezwyciężali trudności w nauce, rozwijali zdolności matematyczne oraz umiejętność logicznego rozumowania, rozwijali wyobraźnie, geometryczną i przestrzenną przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych.
Uczestnicy zajęć z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania matematyczne.

Projekt „Rzeźbiarze krajobrazu”

W projekcie przyrodniczym „Rzeźbiarze krajobrazu” brało udział dziewięcioro uczniów z klas IV –VI . Jego głównym celem było poznanie i zaprezentowanie form krajobrazu powstałych w wyniku działania różnych sił natury.

W trakcie kolejnych zajęć projektowych uczniowie podejmując różnorodne działania, wyszukując wiadomości z różnych źródeł informacji pogłębiali swoją wiedzę, wykorzystując ją do realizacji zaplanowanych działań.

W efekcie, wykorzystując metody techniczne, powstały makiety terenu obrazujące krajobraz polodowcowy oraz rzeźbę terenu związaną z działalnością rzeki. Skonstruowany został stożek wulkaniczny, plakat wyjaśniający i obrazujący przyczyny, rodzaje, skutki, sposoby monitorowania i zapisu trzęsień Ziemi. Podsumowanie pracy i jej efekty stanowi przygotowana przez uczestników projektu prezentacja multimedialna.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, wykazywali się dużą kreatywnością i dążeniem do samokształcenia, problemy rozwiązywali w sposób twórczy. Po zakończeniu projektu znacznie wzrosła ich wiedza i umiejętności związane z tematyką procesów przyrodniczych kształtujących krajobraz.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody nastawione były przede wszystkim na wyrównywanie zaistniałych braków edukacyjnych oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności , pozwalającym na sprostanie wymaganiom stawianym przed uczniami. Celem zajęć było również doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, przygotowanie do wykorzystania wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym. Aktywizujące metody pracy, takie jak gry i zabawy dydaktyczne, praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej czy eksperymenty sprawiły, że uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się obserwacje terenowe. Uczniowie nauczyli się na ich podstawie poprawnie wnioskować. Wprowadzone aktywizujące metody pracy wyzwalały w nich chęci nabywania wiedzy i umiejętności, czego efektem są pozytywne oceny bieżące uzyskiwane na lekcjach przyrody.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu „Fabryka mądrości” podzielone zostały na dwie grupy. Oferta przygotowana została dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe i poznawać tajemnice języka angielskiego oraz dla tych, którym angielski płata psikusy. Forma zajęć dostosowana została do potrzeb naszych uczniów – uzupełnialiśmy ćwiczenia, graliśmy, śpiewaliśmy piosenki, wychodziliśmy na lekcje terenowe. Na zajęciach rozwijających poznawaliśmy kulturę i tradycję Wielkiej Brytanii, historię czerwonych autobusów oraz bawiliśmy się fonetyką. Zajęcia wyrównawcze pomagały naszym uczniom uporać się z trudnościami dnia codziennego, poprawić oceny i opanować bieżący materiał przerabiany na lekcji. Efekty są ogromne. Uczniowie nabrali pewności siebie, budują proste zdania, bawią się językiem, chętnie przychodzą na zajęcia.

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody (w ramach projektu)

Głównym celem odbywających się zajęć jest doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, przygotowanie do wykorzystania wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym. Aktywizujące metody pracy, takie jak gry i zabawy dydaktyczne, czy przeprowadzane eksperymenty sprawiają, że uczniowie pracują z dużym zaangażowaniem. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się obserwacje mikroskopowe oraz terenowe. Uczniowie nauczyli się na ich podstawie poprawnie wnioskować. Dzięki udziale w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych uczniowie utrwalają swoją wiedzę o otaczającym świecie oraz doskonalą umiejętność posługiwania się przyrządami przyrodniczymi.

 

 

Wycieczka edukacyjna do Fabryki Papieru w Margoninie.
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżewie byli na wycieczce edukacyjnej w Fabryce Papieru w Margoninie.
Pani Prezes Małgorzata Walczak oprowadziła dzieci po zakładzie i zapoznała uczniów z całym cyklem produkcji w pełni ekologicznych produktów.
Uczniowie mieli możliwość zobaczenia całej linii produkcyjnej papieru. Dzieci widziały miedzy innymi ogromną rolkę papieru która miała długość, aż  50 km.
Na zakończenie czekała miła niespodzianka, Pani Prezes wręczyła każdemu upominki. Wizyta w fabryce była dla uczniów prawdziwą lekcją, która na długo pozostanie w ich pamięci.

 

 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego były prowadzone w wymiarze pięciu godzin tygodniowo w ramach projektu Fabryka Mądrości - „Kreda i tablica do lamusa”. Zajęcia odbywały się według wcześniej opracowanego harmonogramu oraz zgodnie z założeniami projektu. Zajęcia rozpoczęte zostały wstępną analizą oczekiwań uczniów, rozpoznaniem ewentualnych trudności w nauce języka angielskiego, motywacji itp. Głównym celem naszych zajęć było dążenie do samodzielnej i spontanicznej komunikacji w języku angielskim. Ponadto zależało nam także na rozbudzeniu motywacji, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur.

Zajęcia organizowane były wokół zagadnień kulturowych, ale zawierały także elementy gier i zabaw językowych. Wszystkie zajęcia prowadzone były w oparciu o nowoczesne technologie (platformy e-learningowe, tablica multimedialna, piosenki, gry online). Uczniowie na zajęciach z języka angielskiego wzbogacali zasoby słownictwa za pomocą równych źródeł (mapa, Internet, film, scenki, słownik). Podczas zajęć stosowane były różne metody pracy z nastawieniem na aktywizujące : gry językowe, piosenki, ćwiczenia w grupach i parach, drama, projekty i prezentacje multimedialne.

Zajęcia projektowe przyniosły zamierzone korzyści i pozwoliły naszym uczniom nabrać świadomości językowej. W większości przyczyniły się do doskonalenia umiejętności pisania w języku obcym, lepszego czytania i poprawnej wymowy. Uczniowie poszerzyli treści programowe realizowane na lekcjach języka angielskiego i w dużej mierze poprawili oceny cząstkowe.

Zajęcia prowadzone przez Lidia Francuzik w ramach projektu „Kreda i tablica do lamusa” miały na cel uświadomienie uczniom , że matematyka jest ważna również w naukach przyrodniczych takich jak fizyka i chemia. Dostrzeganie tych przedmiotów nie tylko na lekcji, ale wokół siebie. Uświadomienie uczniom jak trudno byłoby żyć bez tych przedmiotów, gdyż są one obecne niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Raz w tygodniu przez dwie godziny uczniowie uczyli się innego spojrzenia na matematykę, która jest obecna również w przedmiotach przyrodniczych. Dzięki doświadczeniom, eksperymentom, obliczeniom i świetną zabawę „młodzi naukowcy” poznali m.in. zjawiska fizyczne (napięcie powierzchniowe, środek ciężkości, elektryzowanie się ciał). Potrafią wykonać prosty obwód elektryczny, znają podstawowe wskaźniki kwasowo – zasadowe, znają podstawowe zasady tworzenia testów na inteligencję, umieją obliczyć prędkość oraz gęstość, odróżniają podstawowe jednostki fizyczne.

Zajęcia z przyrody w ramach projektu Fabryka Mądrości „Kreda i tablica do lamusa”

 Zajęcia z przyrody w ramach projektu Fabryka Mądrości - „Kreda i tablica do lamusa” podzielone były na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Odbywały się one w oparciu o doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, w tym również terenowe. Uczniowie samodzielnie wykonywali proste doświadczenia, określali ich wyniki i formułowali wnioski. Pozwoliło to na lepsze przyswojenie i rozumienie nowych treści w sposób twórczy, aktywny, poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów. Podczas zajęć najczęściej wykorzystywano metody badawcze. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali eksperymenty, wyznaczali kierunki geograficzne, orientowali mapę za pomocą obiektów w terenie, posługiwali się mikroskopem, wiatromierzem, deszczomierzem, poznali właściwości magnesów i ich zastosowanie, budowali proste obwody elektryczne itp. Wprowadzone aktywizujące metody pracy wyzwalały w uczestnikach zajęć chęci nabywania wiedzy. Treści programu  pozwoliły uczniom poszerzyć swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Wprowadzone aktywizujące metody pracy wyzwalały w nich chęci nabywania wiedzy i umiejętności. Rozbudzona została ciekawość poznawcza wobec otaczającej rzeczywistości i ciekawość świata. Rozwijano samodzielność w dochodzeniu do wiedzy. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information