Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dotyka a uczy, nie żąda a zapytuje
- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

 

 

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Klasa I

 

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2.

 Edukacja matematyczna.  Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/1/2017

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4.

 Edukacja matematyczna. Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/2/2017

 

2.

Język angielski

„Hello Explorer 1”. Nowa Era, Jennifer Heath, Rebecca Adlar with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka. Nowa Era. Numer dopuszczenia:  830/1/2017

Ćwiczenia „Hello Explorer 1”, P. James, M. Mrozik, D. Sikora - Banasik

 

3.

Religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”. J. Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań. Numer dopuszczenia: AZ-11-01/10-PO-1/11

Klasa II

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

1.       

Edukacja wczesnoszkolna

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2.

 Edukacja matematyczna. Część 1.  Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka - Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/3/2018

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4.

 Edukacja matematyczna. Część 2. Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/4/2018

2.       

Język angielski

„Hello Explorer 2”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 2 szkoły podstawowej.  Jennifer Heath, Rebecca Adlar with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik. Nowa Era. Numer dopuszczenia:  830/2/2018

Ćwiczenia „Hello Explorer 2”, P. James, M. Mrozik, D. Sikora - Banasik

3.       

Religia

„Kochamy Pana Jezusa”, ks. J. Szpet, D. Jackowiak + karty pracy. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań. AZ-12-01/10-PO-01/12

 

 

Klasa III

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

1.       

Edukacja wczesnoszkolna

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 1.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2.

 Edukacja matematyczna. Część 1.  Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka - Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/5/2019

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4.

 Edukacja matematyczna. Część 2. Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/6/2019

2.       

Język angielski

„Hello Explorer 3”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 3 szkoły podstawowej.  Jennifer Heath, Rebecca Adlar with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubacka. Nowa Era. Numer dopuszczenia:  830/3/2019

Ćwiczenia „Hello Explorer 3”, P. James, M. Mrozik, D. Sikora - Banasik

3.       

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”, ks. J. Szpet, D. Jackowiak + karty pracy. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań. AZ-13-01/10-PO-01/12

 

 

 

Klasa V

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

1.       

Język polski

„NOWE słowa na start!5”, Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz.  Nowa Era.  Numer dopuszczenia: 907/2/2018

„Nowe słowa na start!5. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piatej szkoły podstawowej. A. Marcinkiewicz, J. Ginter

2.       

Historia

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Grzegorz Wojciechowski. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 877/2/2018

3.       

Matematyka

„Matematyka z plusem 5”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński.P. Zarzycki. GWO. Numer dopuszczenia: 780/2/2018

„Matematyka z plusem 5.” Ćwiczenia. Wersja C. Zeszyt na rok szkolny 2019/2020. M. Dobrowolska. S. Wojtan, P. Zarzycki. Z. Bolałek., A. Mysior

4.       

Biologia

„PULS ŻYCIA”. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marian Sęktas, Joanna Stawarz. Nowa Era. Numer dopuszczenia:844/1/2018

5.       

Język angielski

„Junior Explorer”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska . Nowa Era. Numer dopuszczenia : 837/2/2018

Ćwiczenia „Junior Explorer ”, S. Clarke, M. Mrozik, D. Wosińska

6.       

Technika

„Jak to działa”. Podręcznik  do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka. Nowa Era.

Numer dopuszczenia: 295/2/2018

7.       

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.  M. Kęska.  Numer dopuszczenia: 847/2/2018

8.       

Plastyka

„Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak. Nowa Era.

Numer dopuszczenia: 903/2/2018

9.       

Muzyka

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej  szkoły podstawowej., M. Gromek, G. Kilbach. Nowa Era.

Numer dopuszczenia: 852/2/2018

10.   

Religia

 „Wierzę w Boga”. Ksiądz J. Szpet, D. Jakcowiak. Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań.  AZ – 22 – 01/10 – PO – 1/12

11.   

Geografia

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy piatej szkoły podstawowej. Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 906/1/2018

 

 

Klasa VI

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

1.       

Język polski

„NOWE Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz. Numer dopuszczenia: 907/3/2019

  Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej.

2.       

Historia

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski. Numer dopuszczenia 877/3/2019

3.       

Matematyka

„Matematyka z plusem 6”. Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki. GWO. Numer dopuszczenia  780/3/2019

„Matematyka z plusem 6.” Ćwiczenia. Wersja C.

M. Dobrowolska. Z. Bolałek, P. Zarzycki, M. Jucewicz, A. Mysior, P. Zarzycki

4.       

Geografia

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 906/2/2019

5.       

Technika

 „Jak to działa?”, Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. L. Łabecki i M. Łabecka. Numer dopuszczenia:  295/3/2019

6.       

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  M. Kęska.  Numer dopuszczenia: 847/3/2019

7.       

Religia

„ Wierzę w Kościół”. Ks. Jan Szpet, D. Jakcowiak. Wydawnictwo Św. Wojciech. AZ-23-01/10-PO-2/13

8.       

Muzyka

„ Lekcja muzyki klasa VI”.  Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 852/3/2019

9.       

Plastyka

„Do dzieła!” klasa 6, Jadwiga Lukas, Krystyna Ornak. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 903/3/2018

10.   

Język angielski

„Junior Explorer”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska . Nowa Era. Numer dopuszczenia : 837/3/2019

Ćwiczenia „Junior Explorer ”, S. Clarke, M. Mrozik, D. Wosińska

11.   

Biologia

„PULS ŻYCIA”. Klasa 6.  Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Marian Sęktas, Joanna Stawarz. Nowa Era. Numer dopuszczenia:844/2/2019

 

 

 

 

 

Klasa VII

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

1.       

Język polski

„Nowe słowa na start”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 907/4/2017

„Nowe słowa na start!7. Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kościerzyńska, M. Ginter, J. Kuchta

2.       

Historia

„Wczoraj i dziś”. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej. Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow.  Nowa Era.  Numer dopuszczenia: 877/4/2017

3.       

Matematyka

Podręcznik - Matematyka z plusem 7 , Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. GWO. Numer dopuszczenia: 780/4/2017

„Matematyka z plusem 7.” Ćwiczenia podstawowe. J. Lech

4.       

Biologia

„Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Małgorzata Jefimow. Nowa Era. Numer dopuszczenia:  844/4/2017

5.       

Język niemiecki

„Deutsch Kompakt”. Podręcznik do nauki języka niemieckiego dla klasy VII. Jolanta Kamińska. Numer dopuszczenia: 814/1/2017

6.       

Geografia

„Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał. Nowa Era.  Numer dopuszczenia: 906/3/2017

7.       

Informatyka

„Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Grażyna Koba. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 847/4/2017

8.       

Religia

„Spotkanie ze Słowem”,(red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak,

Księgarnia św. Wojciecha, AZ-31-01/10-PO-1/11

9.       

Muzyka

„Lekcja muzyki klasa 7”. Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 852/4/2017

10.   

Plastyka

„Do dzieła klasa 7”. Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 903/4/2017

11.   

Język angielski

„Teen Explorer”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Angela Bandis, Diana Shotton. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 837/4/2017

Ćwiczenia „Teen Explorer 7”, P. McElmuray

12.   

Fizyka

„Spotkanie z fizyką.” Podręcznik  dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska. Nowa Era.  Numer dopuszczenia: 885/1/2017 + Ćwiczenia

13.   

Chemia

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 785/1/2017 + Ćwiczenia

 

 

Klasa VIII

 

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

1.       

Język polski

„Nowe słowa na start!8”, Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 907/5/2018

„Nowe słowa na start!8. Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej. J. Kościerzyńska, J. Ginter, J. Kuchta

2.       

Historia

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska. Nowa Era. Numer dopuszczenia:  877/5/2018

3.       

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. GWO.  Numer dopuszczenia:  780/5/2018

„Matematyka z plusem 8.” Ćwiczenia podstawowe. J. Lech

4.       

Biologia

„Puls życia.” Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas. Nowa Era. Numer dopuszczenia:  844/3/2018

5.       

Język niemiecki

„Deutsch Kompakt”. Podręcznik do nauki języka niemieckiego dla klasy VIII. Jolanta Kamińska. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 814/2/2018

6.       

Geografia

„Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 906/4/2018

7.       

Informatyka

„Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Grażyna Koba. Nowa Era.  Numer dopuszczenia: 847/5/2018

8.       

Religia

„Aby nie ustać w drodze”. J. Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań. AZ-32-01/10-PO-1/12

9.       

Edukacja

dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik” do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Jarosław Słoma. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 846/2017

10.   

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. I. Janicka, A. Janicki, T. Maćkowski, A. Kucia – Maćkowska. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 874/2017

11.   

Język angielski

„Teen Explorer 8”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej. Angela Bandis, Diana Shotton.  Nowa Era. Numer dopuszczenia:  837/5/2018

Zeszyt ćwiczeń „Teen Explorer”.

„Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski. J. Sochaczewska – Kuleta.

 

 

12.      

Fizyka

„Spotkanie z fizyką.” Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik.  Nowa Era.  Numer dopuszczenia: 885/2/2018 + Ćwiczenia

13.   

Chemia

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 785/2/2018 + Ćwiczenia

 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  W  ROKU SZKOLNYM  2019/2020

Klasa I

l.p

Przedmiot

Program

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, Teresa Janicka-Panek.

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. I – III, Dorota Sikora - Banasik

3.

Religia

W drodze do wieczernika” – ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa II

Lp

Przedmiot

Program

1.          

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, Teresa Janicka-Panek.

2.          

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. I – III, Dorota Sikora - Banasik

3.          

Religia

„W drodze do wieczernika” - ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

Klasa III

Lp

Przedmiot

Program

1.          

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, Teresa Janicka-Panek.

2.          

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. I – III, Dorota Sikora - Banasik

3.          

Religia

„W drodze do wieczernika” - ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

Klasa V

L.p

Przedmiot

Program

1

Język polski

„Nowe Słowa na start!”, Program nauczania ogólnego języka polskiego  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.  Marlena Derlukiewicz

2

Historia

Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”. Tomasz Maćkowski               

3

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.  Anna Zdziennicka,

5

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII.. Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

6

Plastyka

 

Program nauczania  plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej „Do dzieła!” – Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,

7

Muzyka

Program nauczania  muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej .   Monika Gromek, Grażyna Kilbach

8

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka,

9

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!”  Michał Kęska, Grażyna Kobe

10

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

11

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

12

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

13

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego.. Anna Jaroszewska

14

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

 

 

Klasa VI

Lp

Przedmiot

Program

1

Język polski

„Nowe Słowa na start!”, Program nauczania ogólnego języka polskiego  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.  Marlena Derlukiewicz

2

Historia

Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”.  Tomasz Maćkowski                                

3

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

5

Język  angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII.. Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

6

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka,

7

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!”  Michał Kęska, Grażyna Kobe

8

Muzyka

Program nauczania  muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej .   Monika Gromek, Grażyna Kilbach

9

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

10

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej. „Do dzieła”, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,

11

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

12

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

 

13

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego.. Anna Jaroszewska

 

14

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.  Anna Zdziennicka,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

Lp

Przedmiot

Program

1.          

Język polski

„Nowe Słowa na start!”, Program nauczania ogólnego języka polskiego  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.  Marlena Derlukiewicz

2.          

Historia

Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”.  Tomasz Maćkowski               

3.          

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4.          

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.  Anna Zdziennicka,

5.          

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII.. Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

6.          

Muzyka

Program nauczania  muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej .   Monika Gromek, Grażyna Kilbach

7.          

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej. „Do dzieła”, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,

8.          

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!”  Michał Kęska, Grażyna Kobe

9.          

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

10.       

Religia

„Pójść za Jezusem Chrystusem”. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

11.       

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

12.       

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „Spotkanie z fizyką”. Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik

13.       

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. „Chemia Nowej Ery”. Teresa Kulawik, Maria Litwin

14.       

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego.. Anna Jaroszewska

15.       

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII

Lp

Przedmiot

Program

1.          

Język polski

„Nowe Słowa na start!”, Program nauczania ogólnego języka polskiego  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

2.          

Historia

   Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”.  Tomasz Maćkowski                                

3.          

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4.          

Biologia

 Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.  Anna Zdziennicka,

5.          

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII.. Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

6.          

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!” - Michał Kęska, Grażyna Kobe

7.          

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

8.          

Religia

„Pójść za Jezusem Chrystusem”. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

9.          

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

10.       

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „Spotkanie z fizyką”. Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik

11.       

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.”Chemia Nowej Ery” Teresa Kulawik, Maria Litwin

12.       

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego.. Anna Jaroszewska

13.       

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

14.       

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. „Żyję i działam bezpiecznie”. Jarosław Słoma

15.       

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. „Dziś i jutro”. Barbara Furman

 

 

Przedszkole-programy

3 -  latki

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja”. Program wychowania przedszkolnego. Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha.

4 – latki

 „Rozwój – Wychowanie – Edukacja”. Program wychowania przedszkolnego. Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha.

5 – latki

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja”. Program wychowania przedszkolnego. Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha.

6 – latki

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja”. Program wychowania przedszkolnego. Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha.

Religia

„Jesteśmy dziećmi Pana Boga”. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych. Mariola Bogucka, Dorota Łoś

   

 

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information