Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dotyka a uczy, nie żąda a zapytuje
- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Klasa I

L.p

Przedmiot

Podręcznik

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Edukacja matematyczna. Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz . Nowa Era. Numer ewidencyjny w wykazie 790/1/2017

2.

Język angielski

„Hello Explorer 1”. Nowa era, Jennifer Heath, RebeccaAdlard with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka, numer ewidencyjny w wykazie 830/1/2017

3.

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do nauczania religii. Numer AZ – 11 – 01/10 –PO – 1/11

Klasa III

Lp

Przedmiot

Podręcznik

 1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła” – darmowy podręcznik do klasy trzeciej,

autor: Maria Lorek, Monika Zatorska,

„Nasza szkoła – matematyka”- autor: Agata Ludwa, Maria Lorek 2016 r.

 2.

Język angielski

New English Adventure 3 podręcznikićwiczenia – A. Worall,

T. Lochowski , Wydawnictwo Pearson , nr dop. 680/3/2015

 3.

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”, (red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak + karty pracy, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań AZ-13-01/10-PO-1/13

 Klasa IV

Lp

Przedmiot

Podręcznik

 1.

Język polski

„Nowe słowa na start”, Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 907/1/2017

 2.

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski (Nowa Era), Numer ewidencyjny w wykazie 877/1/2017

3.

Przyroda

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Maria Marko - Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer (Nowa Era), Numer ewidencyjny w wykazie 863/2017

4.

Matematyka

Podręcznik - Matematyka z plusem 4, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, nr w wykazie MEN: 780/1/2017 (GWO)

5.

Język angielski

„Junior Explorer 4”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska (Nowa Era), nr dopuszczenia MEN 837/1/2017

6.

Technika

„Jak to działa?”. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka (Nowa Era), nr dopuszczenia MEN 295/1/2017

7.

Informatyka

„Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Michał Kęska (Nowa Era), nr dopuszczenia MEN 847/1/2017

8.

Plastyka

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 903/1/2017

9.

Muzyka

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 852/1/2017

10.

Religia

Jestem chrześcijaninem. Numer AZ – 21 – 01/10 – PO – 1/11

 Klasa V

Lp

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

„Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1 Kształcenie literackie i kulturowe. Marlena Derlukiewicz, Nr. dopuszczenia 338/4/2013/2015

„Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część II Kształcenie językowe. Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska, - Mróz, Danuta Różek, Nr. dopuszczenia 338/3/2013/2015

 

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej. Grzegorz Wojciechowski. Nr. dopuszczenia 443/2/2013/2015

 

Matematyka

Podręcznik - Nowa matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, nr w wykazie MEN: 773/2/2016

 

Przyroda

Tajemnice przyrody 5. Podręcznik do przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej.

J. Ślosarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer Nr 399/2/2013/2015

 

Język angielski

„Team Up! 2” – podręcznik wieloletni. Philippa Bowen, Denis Delaney, David Newbold , Nr. dopuszczenia 682/2/2014/2015

 

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”. Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Numer ewidencyjny MEN - 295/2/2010/2015

 

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej- M. Kęska, Nr 729/2/2016

 

Plastyka

„Do dzieła! - podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Autorzy: J. Lukas, K. Onak

Nr dopuszczenia: 326/2/2011/2015

 

Muzyka

„I gra muzyka” Podręcznik do muzyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej., M. Gromek, G. Kilbach

Nr dopuszczenia: 569/2012/2015

 

Religia

„Wierzę w Boga”. Ksiądz J. Szpet, D. Jakcowiak, nr. Podręcznika AZ – 22 – 01/10 – PO – 1/12, z dnia 14.05.2012

 Klasa VI

Lp

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

„Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1: kształcenie literackie i kulturowe. Marlena Derlukiewicz. 338/5/2014/2016

„Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 2: kształcenie językowe. Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz. 338/6/2014/2016

 

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Grzegorz Wojciechowski. 443/3/2014/2015

 

Matematyka

„Nowa Matematyka z plusem 6”. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, nr w wykazie MEN: 773/3/2016

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej . Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk, nr 399/3/2014/2015

 

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”, Podręcznik do zajęć, technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej, L. Łabecki i M. Łabecka, nr dopuszczenia MEN 295/3/2010/2016

 

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!”. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej, Michał Kęska numer ewidencyjny w wykazie MEN: 729/3/2017

 

Religia

„ Wierzę w Kościół”, Ks. Jan Szpet, D. Jakcowiak, wyd. św. Wojciech.

VI klasa szkoły podstawowej - nr podręcznika AZ-23-01/10-PO-2/13 z dnia 21.06.2013r, IMPRIMATUR: N.2081/2013. Wierzę w Kościół, zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 z dnia 09.06.2010r.

 

Muzyka

„ I gra muzyka”. Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, wyd. Nowa Era. Nr. dopuszczenia 569/2012/2015

 

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki do klasy szóstej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, wyd. Nowa Era. Nr. Dopuszczenia 326/3/2011/2015.

 

Język angielski

„Team Up! 3” – podręcznik wieloletni. Philippa Bowen, Denis Delaney, David Newbold , Nr. dopuszczenia 682/3/2014/2016

 Klasa VII

Lp

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

„Nowe słowa na start”, Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 907/4/2017

 

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej. Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 877/4/2017

 

Matematyka

Podręcznik - Matematyka z plusem 7 , Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka, nr w wykazie MEN: 780/4/2017 (GWO)

 

Biologia

„Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Małgorzata Jefimow (Nowa Era), nr dopuszczenia MEN 844/4/2017

 

Język niemiecki

„Das ist deutsch! Kompakt”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jolanta Kamińska, nr dopuszczenia MEN 814/1/2017

 

Geografia

„Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Roman Malarz, Mariusz Szubert (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 906/3/2017

 

Informatyka

„Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Grażyna Koba (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 847/4/2017

 

Religia

„Spotkanie ze słowem”. Podręcznik do I klasy gimnazjum.

Numer AZ-31-01/10-PO-1/11

 

Muzyka

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 852/4/2017

 

Plastyka

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 903/4/2017

 

Język angielski

„Teen Explorer”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Angela Bandis, Diana Shotton (Nowa Era), nr dopuszczenia MEN 837/4/2017

 

Fizyka

„Spotkanie z fizyką.” Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska (Nowa Era), numer ewidencyjny w wykazie 885/1/2017

 

Chemia

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin (Nowa Era), Numer dopuszczenia 785/1/2017

 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Klasa I

 

l.p

Przedmiot

Program

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia, Teresa Janicka-Panek.

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. I – III, Mariola Bogucka

3.

Religia

W drodze do wieczernika” – ks. J. Szpet, D. Jackowiak

 

Klasa III

 

Lp

Przedmiot

Program

 

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszy etap

edukacyjny „Drogowskazy wielointeligentnej

edukacji”, Monika Zatorska

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego- Mariola Bogucka

 

Religia

AZ-1-01/10 „W drodze do wieczernika” - ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

 

Klasa IV

 

Lp

Przedmiot

Program

 

Język polski

Nowe Słowa na start!”, Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej- M. Derlukiewicz

 

Historia

WCZORAJ I DZIŚ”, program nauczania historii

w klasach IV – VIII szkoły podstawowej, T. Maćkowski

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej. Tajemnice przyrody. Jolanta Golanko,

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska – Kuleta, D. Wosiński

 

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w szkole podstawowej . Lekcja muzyki. – Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej. „Do dzieła” – Jadwiga Lukas, K. Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Jak to działa?- L. Łabecki, M. Łabecka,

 

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to! - M. Kęska

 

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. K. Warchoł

 

Religia

Poznaję Boga i wierzę w Niego”. Ks. J. Szpet, D. Jachowiak

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

 

Klasa V

 

L.p

Przedmiot

Program

1

Język polski

Czytać, myśleć, uczestniczyć” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI Szkoły podstawowej- Marlena Derlukiewicz

2

Historia

Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Szkoły podstawowej, T. Maćkowski

3

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej – M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4

Przyroda

Tajemnice przyrody”.Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej - Jolanta Golanko

5

Język angielski

Program nauczania Języka angielskiego dla klas IV-VI –Melanie Ellis, Anna Rak

6

Plastyka

 

Do dzieła” Program nauczania ogólnego plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła” – Jadwiga Lukas, K. Onak

7

Muzyka

I gra muzyka” Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. – Monika Gromek

8

Zajęcia techniczne

Jak to działa”. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej-

L. Łabecki, M. Łabecka,

9

Zajęcia komputerowe

Lubię to”.Program nauczania zajęć komputerowych w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej- M. Kęska

10

Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja. Program wychowania fizycznego szkoła podstawowa kl. IV-VI – U. Kierczak

11

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

12

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

 

 

 

Klasa VI

 

Lp

Przedmiot

Program

1

Język polski

Czytać, myśleć, uczestniczyć” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej- Marlena Derlukiewicz

2

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej - T. Maćkowski

3

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej. M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4

Przyroda

Tajemnice przyrody’. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej - Jolanta Golanko

5

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII. Melanie Enis, Anna Rak

6

Zajęcia techniczne

 

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa”. Lech Łabecki, Marta Łabecka

7

Zajęcia komputerowe

Lubię to”. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej. M. Kęska

8

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. – Monika Gromek

9

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

10

Plastyka

Do dzieła”. Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, K. Onak

11

Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja. Program wychowania fizycznego szkoła podstawowa , kl. IV-VI – U. Kierczak

12

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

 

 

 

Klasa VII

 

Lp

Przedmiot

Program

 

Język polski

Nowe Słowa na start!”, Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej- M. Derlukiewicz

 

Historia

WCZORAJ I DZIŚ”, program nauczania historii

w klasach IV – VIII szkoły podstawowej,

dr Tomasz Maćkowski

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

Biologia

Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej. Anna Zdziennicka,

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska – Kuleta, D. Wosińska

 

Muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej . Lekcja muzyki. – Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej. „Do dzieła” – Jadwiga Lukas, KrystynaOnak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to! - M. Kęska

 

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. K. Warchoł

 

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem”. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

 

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. Planeta Nowa. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

 

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik

 

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII – VIII szkoły podstawowej. Anna Jaroszewska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości”. Teresa Kró

 

 

 

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information