Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dotyka a uczy, nie żąda a zapytuje
- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Klasa I

 

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2.

Edukacja matematyczna. Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/1/2017

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4.

Edukacja matematyczna. Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/2/2017

 

2.

Język angielski

Hello Explorer 1”. Nowa Era, Jennifer Heath, Rebecca Adlar with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 830/1/2017

Ćwiczenia „Hello Explorer 1”, P. James, M. Mrozik, D. Sikora - Banasik

 

3.

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”. J. Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań. Numer dopuszczenia: AZ-11-01/10-PO-1/11

 

Klasa II

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2.

Edukacja matematyczna. Część 1. Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka - Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/3/2018

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4.

Edukacja matematyczna. Część 2. Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 790/4/2018

 

 

Język angielski

Hello Explorer 2”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 2 szkoły podstawowej. Jennifer Heath, Rebecca Adlar with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 830/2/2017

Ćwiczenia „Hello Explorer 2”, P. James, M. Mrozik, D. Sikora - Banasik

 

 

Religia

Kochamy Pana Jezusa”, ks. J. Szpet, D. Jackowiak + karty pracy. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań. AZ-12-01/10-PO-01/12

 

 

Klasa IV

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

NOWE słowa na start!4”, Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 907/1/2017

Nowe słowa na start!4. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej. A. Klimowicz, J. Ginter, K. Brząkalik

 

 

Historia

Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski . Nowa Era. Numer dopuszczenia: 877/1/2017

 

3.

Przyroda

Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Maria Marko - Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer .+ ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 863/2017

 

4.

Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 4”. Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki. GWO. Numer dopuszczenia: 780/1/2017

Matematyka z plusem 4.” Ćwiczenia. Wersja C. M. Dobrowolska. S. Wojtan, P. Zarzycki

 

5.

Język angielski

Junior Explorer 4”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska . Nowa Era. Numer dopuszczenia : 837/1/2017

Ćwiczenia „Junior Explorer 4”, S. Clarke, M. Mrozik, D. Wosińska

 

6.

Technika

Jak to działa?”. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka . Nowa Era. Numer dopuszczenia : 295/1/2017

 

7.

Informatyka

Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Michał Kęska. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 847/1/2017

 

8.

Plastyka

Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak . Nowa Era. Numer dopuszczenia: 903/1/2017

 

9.

Muzyka

Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 852/1/2017

 

10.

Religia

Jestem chrześcijaninem”. Wydawnictwo Św. Wojciecha. AZ-21-01/10-PO-1/11

 

 

 

Klasa V

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

NOWE słowa na start!5”, Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 907/2/2018

Nowe słowa na start!5. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piatej szkoły podstawowej. A. Marcinkiewicz, J. Ginter

 

 

Historia

Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Grzegorz Wojciechowski. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 877/2/2018

 

 

Matematyka

Matematyka z plusem 5”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński.P. Zarzycki. GWO. Numer dopuszczenia: 780/2/2018

Matematyka z plusem 5.” Ćwiczenia. Wersja C. Zeszyt na rok szkolny 2018/2019. M. Dobrowolska. S. Wojtan, P. Zarzycki. Z. Bolałek., A. Mysior

 

 

Biologia

PULS ŻYCIA”. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marian Sęktas, Joanna Stawarz.+ ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia:844/1/2018

 

 

Język angielski

Junior Explorer 4”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska . Nowa Era. Numer dopuszczenia : 837/2/2018

Ćwiczenia „Junior Explorer 5”, S. Clarke, M. Mrozik, D. Wosińska

 

 

Technika

Jak to działa”. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka. Nowa Era.

Numer dopuszczenia: 295/2/2018

 

 

Informatyka

Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Kęska. Numer dopuszczenia: 847/2/2018

 

 

Plastyka

Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak. Nowa Era.

Numer dopuszczenia: 903/2/2018

 

 

Muzyka

Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej., M. Gromek, G. Kilbach. Nowa Era.

Numer dopuszczenia: 852/2/2018

 

 

Religia

Wierzę w Boga”. Ksiądz J. Szpet, D. Jakcowiak. Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań. AZ – 22 – 01/10 – PO – 1/12

 

 

Geografia

Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy piatej szkoły podstawowej. Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz. + ćwiczenia. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 906/1/2018

 

 

Klasa VI

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1: kształcenie literackie i kulturowe. Marlena Derlukiewicz. Numer dopuszczenia: 338/5/2014/2016

 

Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 2: kształcenie językowe. Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz. Numer dopuszczenia: 338/6/2014/2016

Słowa na start! Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej.

 

 

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Grzegorz Wojciechowski. 443/3/2014/2015

 

 

Matematyka

Nowa Matematyka z plusem 6”. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, nr w wykazie MEN: 773/3/2016

Matematyka z plusem 6.” Ćwiczenia. Wersja C. M. Dobrowolska. Z. Bolałek, P. Zarzycki, A. Demby, M. Jucewicz, A. Sokołowska

 

 

Przyroda

Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej . Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk. Numer dopuszczenia: 399/3/2014/2015

+ Ćwiczenia

 

Zajęcia techniczne

Jak to działa?”, Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej. L. Łabecki i M. Łabecka. Numer dopuszczenia: 295/3/2010/2016

 

 

Zajęcia komputerowe

Lubię to!”. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej. Michał Kęska. Numer dopuszczenia: 729/3/2017

 

Religia

Wierzę w Kościół”. Ks. Jan Szpet, D. Jakcowiak. Wydawnictwo Św. Wojciech. AZ-23-01/10-PO-2/13

 

 

Muzyka

I gra muzyka”. Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej, Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 569/2012/2015

 

 

Plastyka

Do dzieła!” Podręcznik do plastyki do klasy szóstej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Ornak. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 326/3/2011/2015.

 

 

Język angielski

Team Up! 3” – podręcznik wieloletni. Philippa Bowen, Denis Delaney. Numer dopuszczenia: 682/3/2014/2016

+ Ćwiczenia

 

 

 

Klasa VII

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

Nowe słowa na start”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 907/4/2017

Nowe słowa na start!7. Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kościerzyńska, M. Ginter, J. Kuchta

 

 

Historia

Wczoraj i dziś”. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej. Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 877/4/2017

 

Matematyka

Podręcznik - Matematyka z plusem 7 , Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. GWO. Numer dopuszczenia: 780/4/2017

Matematyka z plusem 7.” Ćwiczenia podstawowe. J. Lech

 

 

 

Biologia

Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Małgorzata Jefimow. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 844/4/2017

+Ćwiczenia

 

 

Język niemiecki

Das ist deutsch! Kompakt”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jolanta Kamińska. Numer dopuszczenia: 814/1/2017

 

 

Geografia

Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Roman Malarz, Mariusz Szubert. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 906/3/2017

 

Informatyka

Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Grażyna Koba. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 847/4/2017

 

Religia

Wierzę w Kościół”,(red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak, + karty pracy

Księgarnia św. Wojciecha, AZ-21-01/10-PO-1/11

 

 

Muzyka

Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 852/4/2017

 

Plastyka

Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 903/4/2017

 

Język angielski

Teen Explorer”. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Angela Bandis, Diana Shotton. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 837/4/2017

Ćwiczenia „Teen Explorer 7”, P. McElmuray

 

 

Fizyka

Spotkanie z fizyką.” Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 885/1/2017

+ Ćwiczenia

 

Chemia

Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 785/1/2017

+ Ćwiczenia

 

 

 

Klasa VIII

 

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

Nowe słowa na start!8”, Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz. Nowa Era. Numer dopuszczenia:

Nowe słowa na start!8. Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej. J. Kościerzyńska, J. Ginter, J. Kuchta

 

 

Historia

Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 877/5/2018

 

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. GWO. Numer dopuszczenia: 780/5/2018

Matematyka z plusem 8.” Zeszyt

wiczeń. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

 

 

Biologia

Puls życia.” Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 844/3/2018

 

 

Język niemiecki

Das ist deutsch! Kompakt”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jolanta Kamińska. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 814/2/2018

+ Ćwiczenia

 

Geografia

Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 906/4/2018

+ Ćwiczenia

 

Informatyka

Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Grażyna Koba. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 847/5/2018

 

Religia

 

 

 

Edukacja

dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Jarosław Słoma. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 846/2017

 

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. I. Janicka, A. Janicki. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 874/2017

 

Język angielski

Teen Explorer 8”. Angela Bandis, Diana Shotton, K. Gormley. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 837/5/2018

 

 

Fizyka

Spotkanie z fizyką.” Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 885/2/2018

+ Ćwiczenia

 

Chemia

Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 785/2/2018

+ Ćwiczenia

 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  W  ROKU SZKOLNYM  2018/2019

Klasa I

l.p

Przedmiot

Program

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, Teresa Janicka-Panek.

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. I – III, Mariola Bogucka

3.

Religia

W drodze do wieczernika” – ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa II

Lp

Przedmiot

Program

1.       

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, Teresa Janicka-Panek.

2.       

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. I – III, Mariola Bogucka

3.       

Religia

„W drodze do wieczernika” - ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

Klasa IV

Lp

Przedmiot

Program

1.       

Język polski

„Nowe Słowa na start!”, Program nauczania języka polskiego  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.  Marlena Derlukiewicz

2.       

Historia

Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”.  Tomasz Maćkowski               

3.       

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4.       

Przyroda

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.  Jolanta Golanko,

5.       

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska – Kuleta, D. Wosiński

6.       

Muzyka

Program nauczania  muzyki w szkole podstawowej .” Lekcja muzyki”.   – Monika Gromek, Grażyna Kilbach

7.       

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej. „Do dzieła!” – Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

8.       

Technika

 Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?”. Lech Łabecki, Marta Łabecka,

9.       

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!” - Michał Kęska, Grażyna Kobe

10.   

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

11.   

Religia

„Poznaję Boga i wierzę w Niego”. Ks. J. Szpet, D. Jachowiak

12.   

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V

L.p

Przedmiot

Program

1

Język polski

„Nowe Słowa na start!”, Program nauczania języka polskiego  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.  Marlena Derlukiewicz

2

Historia

Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”. Tomasz Maćkowski               

3

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.  Anna Zdziennicka,

5

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

6

Plastyka

 

Program nauczania  plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej „Do dzieła!” – Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

7

Muzyka

Program nauczania  muzyki w szkole podstawowej . „Lekcja muzyki”.    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

8

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka,

9

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!”  Michał Kęska, Grażyna Kobe

10

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

11

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

12

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

13

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Anna Jaroszewska

14

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

 

Klasa VI

Lp

Przedmiot

Program

1

Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”.  Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

2

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej -   T. Maćkowski

3

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej. M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4

Przyroda

„Tajemnice przyrody’. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej  -  Jolanta Golanko

5

Język  angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV - VIII. Melanie Ellis, Anna Rak

6

Zajęcia techniczne

 „Jak to działa?”. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV – VI. Lech Łabecki, Marta Łabecka

7

Zajęcia komputerowe

„Lubię to”. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej. Michał Kęska

8

Muzyka

Program nauczania ogólnego  muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej.  Monika Gromek, Grażyna Kilbach

9

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

10

Plastyka

„Do dzieła!”. Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, K. Onak

11

Wychowanie fizyczne

„Zdrowie – Sport -  Rekreacja”. Koncepcja wychowania  fizycznego dla wszystkich etapów edukacyjnych. Urszula Kierczak

12

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

 

13

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Anna Jaroszewska

 

Klasa VII

Lp

Przedmiot

Program

1.       

Język polski

„Nowe Słowa na start!”, Program nauczania języka polskiego  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.  Marlena Derlukiewicz

2.       

Historia

Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”.  Tomasz Maćkowski               

3.       

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4.       

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.  Anna Zdziennicka,

5.       

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

6.       

Muzyka

Program nauczania  muzyki w szkole podstawowej . „Lekcja muzyki”.    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

7.       

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej. „Do dzieła”, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

8.       

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!”  Michał Kęska, Grażyna Kobe

9.       

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

10.   

Religia

„Pójść za Jezusem Chrystusem”. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

11.   

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

12.   

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „Spotkanie z fizyką”. Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik

13.   

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. „Chemia Nowej Ery”. Teresa Kulawik, Maria Litwin

14.   

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Anna Jaroszewska

15.   

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

 

 

 

 

 

Klasa VIII

Lp

Przedmiot

Program

1.       

Język polski

„Nowe Słowa na start!”, Program nauczania języka polskiego  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

2.       

Historia

   Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”.  Tomasz Maćkowski                                 

3.       

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4.       

Biologia

 Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.  Anna Zdziennicka,

5.       

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

6.       

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!” - Michał Kęska, Grażyna Kobe

7.       

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

8.       

Religia

„Pójść za Jezusem Chrystusem”. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

9.       

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

10.   

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „Spotkanie z fizyką”. Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik

11.   

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.”Chemia Nowej Ery” Teresa Kulawik, Maria Litwin

12.   

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Anna Jaroszewska

13.   

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Teresa Król

14.   

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. „Żyję i działam bezpiecznie”. Jarosław Słoma

15.   

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. „Dziś i jutro”. Barbara Furman

 

Przedszkole-programy

3 - 4 latki

Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki Nowa Era „Dziecko w swoim żywiole”, Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Dorota Sikora – Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos

5 – latki

Program wychowania przedszkolnego Nowa Era " Zbieram, poszukuję, badam",  Dorota Dziamska i Marzena Buchnat             

6 – latki

Religia

Program wychowania przedszkolnego Nowa Era " Zbieram, poszukuję, badam",  Dorota Dziamska i Marzena Buchnat        

  „Przychodzimy do Pana Boga”. J. Szpet, D. Jackowiak,  

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych. Mariola Bogucka, Dorota Łoś

   

 

 

 

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information